Fremskrittspartiet er bekymret fordi regjeringen er for initiativrike. Det lever vi godt med.

«Regjeringen kommer stadig med planer for nye industrietableringer i Norge», konstaterer Fremskrittspartiets energipolitiske talsperson Terje Halleland i Haugesunds Avis.

Han peker på at næringsministeren presenterer mange planer som krever mye tilgang til kraft, og at dette er kraft vi ikke har i dag. Jeg deler ikke Hallelands uro. Det er riktignok et faktum at det har vært bygget ut alt for lite ny kraft de siste årene. Det får nesten Frp og det forrige stortingsflertallet svare for selv.

Norge har foreløpig et kraftoverskudd. Det skal vi holde på, og vi har etter kort tid i regjering allerede tatt mange grep: En massiv og fremskyndet satsning på havvind, ny åpning for vind på land, oppgradering av vannkraftverk og satsing på solenergi.

I tillegg er vi i gang med å redusere konsesjonsbehandlingstiden slik at vi får opp tempoet i utbygging av kraftnettet. Jeg opplever at industrien har tillit til og støtter arbeidet vårt. Det veier adskillig tyngre enn Hallelands bekymringer.»