– Vi har hatt flere som har klort på døra

– Vi er vant med å kjøpe ting, men nå får vi prøve hvordan det er å selge også.