Ha har på lederplass 15.11. etterlyst svar, snarere enn spørsmål i stadion-saken, slik at saken blir best mulig opplyst. Når så vel klubben som FKH Holding as, med våre respektive leserinnlegg har bidratt til dette, blir vi av AP sin gruppeleder beskyldt for å legge opp til en ordkrig. Det er ikke greit! Vi har klarlagt fakta, som etterspurt.

Faktum er at FK Haugesund ikke mottar støtte fra kommunen. Når kommunen har valgt å føre sin andel av finansieringen (avbetalingen) på idrettsbudsjettet og så sier at « FKH stikker av med 60 % av idrettsbudsjettet, « blir dette skrikende urettferdig ikke bare mot Fotballklubben Haugesund, men også mot resten av fotballmiljøet.

Man må jo spørre seg om hvor kommunens investeringsutgifter til andre idrettsanlegg da er blitt av. Byen har jo både et moderne friidrettsstadion, ishockeyhall, curlingbane, turn – og andre idrettshaller. Er finansieringskostnadene til disse anleggene blitt borte som ved et trylleslag?

Byens fotballklubber engasjerer samlet flere barn og unge enn noen annen idrett eller kulturaktivitet.

De fortjener i det minste rettferdighet og likebehandling.

Så noterer jeg meg at gruppelederen har unnlatt å svare på spørsmål 3, i mitt leserinnlegg i lørdagsutgaven av HA, der jeg ber henne om å redegjøre for hvordan hun tenker å gjennomføre tilbudet om gratis stadion-aksjer til FKH, uten at hun samtidig frarøver oss våre verdier i det samme selskapet.

Det kommer ikke som noen overraskelse, etter som hun ved å svare ville ha måttet innrømme at det ikke ville kunne la seg gjøre. Forslaget var useriøst, men bidro igjen til å støtte opp om en historiefortelling uten hold i virkeligheten, nemlig at kommunen er spesielt generøs overfor FK Haugesund. Dette er igjen urettferdig. FK Haugesund har frem til pandemien inntraff, slik Kaldheim skriver, hvert år betalt mer enn fire millioner i leie som sin del av spleiselaget.

Dersom Bystyret gjør et dypdykk i sine egne regnskap vil de formodentlig se at ingen andre idrettsklubber er i nærheten av selv å betale for sine anlegg, som det fotballklubbene er.

Så er vi enig i at avtaler er til for å holdes. FKH Holding as har da heller ingen uoppgjorte forhold til verken Haugesund kommune eller Fotballklubben Haugesund. Vi er à jour med våre forpliktelser.

Klubben FK Haugesund har også overholdt sine, helt frem til pandemien inntraff. Nå klarer de ikke det lenger. Da er det Bystyrets valg om de vil stå på sitt og tyne klubben, eller om de vil gi sin største leietaker midlertidig fritak for husleiebetaling mens pandemien raser, om ikke annet enn for å sikre sine egne fremtidige leieinntekter.

Det er derfor positivt å se at Halvorsen Øveraas avslutter mer imøtekommende og åpner for en videre dialog. Den må bli mellom kommunen som utleier og Fotballklubben Haugesund, som leietaker.

Vi i FKH Holding as, tar til etterretning at vårt tilbud om å bidra er avslått, uten noen invitasjon til videre samtaler om vårt tilbud.

Uavhengig av dette er det viktigste nå å finne en løsning som er tjenlig for både Fotballklubben Haugesund og Haugesund kommune.