HAUGESUND: De to selskapene henger på en måte sammen. Byscenen produksjon er driftselskapet på Byscenen, og har ikke vært i drift siden i mars.

YesMan er eventfirma og konsertarrangør, og ble stiftet januar 2011.

– Å måtte begjære YesMan konkurs har vært tungt. Vi har bygd det opp fra ingenting gjennom ti år. Aktiviteten stoppet opp 12. mars. På to-tre dager var alle våre arrangement blåst bort. Vi har hele tiden vurdert om selskapet har livets rett, men vi ser ingen lysning, forteller Petter Losnegård til Haugesunds Avis.

– Det er tragikomisk

Han har vært daglig leder for begge selskapene. I YesMan har Sverre Vågen fungert som styreleder, og var partner sammen med Losnegård. Han sluttet i selskapet etter nyttår og begynte i Skanfil.

1. mars overtok Geir Jakobsen etter Sverre Vågen. Han fikk ti dager i YesMan, og så var ordreboken tom.

– Det er tragikomisk, men sånn ble det. 2020 lå an til et veldig bra år før koronapandemien brøt ut. Vi hadde mange arrangement for store bedrifter.

Toget har gått

– Ser du for deg at YesMan kan fortsette på en eller annen måte?

– For min del har toget gått. Jeg trives veldig godt med det jeg gjør på Festiviteten. Der begynte jeg som produsent 1. september. Når det ikke er lov å ha arrangement, kan du ikke leve som selskap. Per i dag er det kun Festiviteten og Edda kino som kan ha 200 publikummere her i Haugesund. I den verden vi jobber i, planlegger vi på lang sikt. Bedrifter skal ha konferanser og julebord, men usikkerheten blir for stor. Da blir det avlysning, sier Losnegård.

Røde tall

Regnskapstallene viser at YesMan har hatt røde tall i regnskapet de to siste årene. I 2018 gikk året ut med et underskudd på 183.000 kroner, i 2018 ble driftsresultatet minus 248.000.

I 2017 fikk selskapet et overskudd på 956.000 kroner. Inntektene gikk ned fra 15 millioner i 2017 til 6,8 mill. i 2018, og skyldes først og fremst ombyggingen av Byscenen.

Byscenen produkjson har hatt negativt resultat de tre siste årene. Det har ikke vært i drift siden mars.

– Huseier leier ut Byscenen til enkeltpersoner og andre. Haugesund Teater har vært der inne en måned, og huseier jobber med å få nye folk i lokalene, sier Petter Losnegård.