I oktober 2018 kjøpte et selskap med HAUBO som hovedeier «den gamle brannstasjonen». Dette gjorde vi etter at vi hadde hatt et uformelt møte med Haugesund kommune hvor vi diskuterte mulighetene for et leilighetsprosjekt på tomten. Signalene i det møtet var såpass positive at vi altså valgte å kjøpe tomten.

Prosessen fram til prosjekt og der vi er nå skal jeg komme tilbake til, men først noen ord om brannen.

Brannen opplevdes tragisk for undertegnede og var utvilsomt farlig. Den opplevdes tragisk fordi et bygg med den historien ikke skal gå ut av historien på den måten. Det er tragisk. Farlig var det også, da kvartalet ligger midt i gammel trehusbebyggelse som lett kunne tatt fyr. Men Haugesund Brannvesen, med hjelp fra andre etater gjorde en fantastisk innsats med å begrense brannen til kun «hovedbygget» på brannstasjonstomten. Det fortjener de all mulig honnør for.

Vi har vært klar over at brannstasjonen har vært utsatt for innbrudd. Vi har vært i dialog med både brannvesen og politi, og det har vært ett branntilløp der tidligere. Vi har måttet barrikadere vinduer og dører i byggene, noen steder flere ganger etter nye innbrudd.

HAUBOs vaktmesterselskap har vært på plassen for å sjekke, i tillegg til HAUBOs tekniske avdeling. Jeg har hatt som vane å gå gjennom tomten både på vei til og fra jobb, for å sjekke at ikke dører og vinduer har blitt åpnet i løpet av natten eller dagen.

Dagen det brant var jeg også innom tomten, bare noen timer før brannen startet. Da var alt lukket og låst. Når det så viser seg at en ståldør har blitt sprengt eller sparket opp like før brannen startet, sier det seg selv at dette er vanskelig å forhindre. Om noen absolutt vil inn – kommer de seg inn.

Påstandene om at det har vært en slags «ungdomsklubb» i lokalene fremstår for meg som merkelige. De gangene vi har fått melding om at det har vært innbrudd i lokalene, eller at dører, vinduer eller de barrikadene vi har montert har blitt åpnet, har vi rykket ut og ordnet opp i det.

Som nevnt overtok vi lokalene og tomten høsten 2018. Etter det tidspunktet har det vært en langdryg prosess fram til der vi er nå. Dette har gjort at lokalene har stått tomme. Det er slik at folk trenger hus, men like mye trenger hus folk. Og når bygg blir stående tomme på denne måten så lenge, kan dette tiltrekke seg uønskede «gjester».

Vi hadde gjerne sett at prosjektet var ferdig nå. Men i dette prosjektet har det vært mange hendelser som har utsatt og forlenget prosessen. Det startet med at vår rammesøknad/byggesak som ble sendt inn sommeren 2019 ikke ble registrert innkommet til kommunen p.g.a. problemer med kommunens datasystem. Dette forsinket prosessen med 6 måneder. Så ble det avklart, etter innsigelser fra Fylkesmannen, at det ikke var tilstrekkelig med rammesøknad. Da måtte vi i gang med reguleringsplan. Denne ble endelig godkjent i Plan- og miljøutvalget 1. oktober 2020. Planen som da ble godkjent er identisk med det prosjektet vi snart legger ut for salg.

MEN – det var én ting som skulle vise seg å skape enda en utfordring; hovedbygget. Prosjektets arkitekt hadde som ambisjon at prosjektet skulle være særegent, skape byfornyelse i kombinasjon med moderne leiligheter, og samtidig ha respekt for historisk bygningsstruktur (hovedbygget og tårnet). Dette ble gjort ved at minst mulig ble lagt til hovedbygget, og slik at trapp og heis ble plassert i bakgården. Vi skulle altså benytte det gamle bygget.

Da vi la prosjektet ut på anbud var det ingen entreprenører som ville gi anbud på et prosjekt hvor bygget ble benyttet. Dette p.g.a. at det ble vurdert som nærmest umulig å bevare tilfredsstillende konstruksjonssikkerhet i bygget. Vi måtte derfor tilbake til kommunen og søke om riving og gjenoppbygging av kopi. Søknaden og senere dokumentasjon, både fra byggteknisk- og antikvarisk sakkyndige lå på kommunens bord i sommer.

Etter dette har saken blitt vurdert fra kommune og fylke. Fylkesmannen var på befaring i høst, og ønsket i utgangspunktet ikke riving av bygget. Vi innledet da en dialog med byantikvaren, som var meget konstruktiv. Og i starten av desember kom vi fram til en omforent løsning hvor vi bl.a. også oppgraderer Kirkegata foran hovedbygget som en del av prosjektet. Dette ble spilt inn til Fylkesmannen som da uttalte at de ikke ville ha innsigelser basert på de løsningene som ble foreslått av oss i samråd med byantikvaren. Den endelige tilbakemeldingen kom mandagen etter brannen. Og hadde altså absolutt ingenting med brannen å gjøre.

Vi er glade for at vi nå endelig kan starte opp jobben med å fullføre dette prosjektet. Et prosjekt vi mener vil heve området og Haugesund sentrum betraktelig. HAUBO i den senere tid lykkes med å skaffe til veie tomter i sentrum for å bygge boliger. Vi har nettopp fullført Bygaarden, skal i gang med Park-teateret like over nyttår, og nå altså Brannstasjonen. Alt dette vil bidra til at det blir mer liv og røre i sentrum, til glede for befolkningen, næringsdrivende og butikkeiere.

Så må vi kanskje revurdere salgskampanjen vi hadde planlagt, hvor vi hadde valgt å spille på «brann». Vi tenker at det nå ikke er så passende å bruke tekster som f.eks.; «Et brennhett boligprosjekt er på gang», «Ditt nye hjem – din nye flamme?».