– Vi samlet oss for å se inn i glasskula, men hele kula er uklar

Flyplassjef Tore Lillenes satte seg ned med eiere og øvrig ledelse i Lufthavndrift mandag, for å legge en slagplan. En slagplan for å redde sikre videre drift av privatdrevne flyplassen.