– Vi ser lyst på framtida

Skude Fryseri er i gang med byggingen etter en tre år lang søkeprosess. – 90 prosent skal bygges i sjøen, sier daglig leder Arne Harald Stensland.