– Vi skal ikke undervurdere Moder Jords evne til regulering

Han har hatt mange jobber. Forandringsvillige Svein Sjøen prøver å lære noe av koronareglene vi lever under.