– Vi som kirke er blitt strippet ned til våre viktigste oppgaver

Det norske folk har under koronapandemien vist sin tiltro til myndighetene. Gudstroen står sterkere enn noensinne i menighetene.