I Haugesund sentrum er det for få trær. Planter vi flere trær i årene som kommer vil vi få et bedre bymiljø fordi:

  • Trær skaper et mer variert bomiljø og forskning viser at de har en positiv effekt på trivsel og helse. Nærhet til naturen gjør oss godt.
  • I årene fremover vil vi få mer ekstremvær med kraftig nedbør. Trær fungere som naturlig flomvern. En vanlig bjørk kan suge opp 500 liter vann hver dag. I tillegg holder bladene på regnvann. Det gir mindre press på avløpsnettet når vi får store regnskyll.
  • Trær binder CO₂ og annen luftforurensning. I tillegg binder bladene støv slikt at luftkvaliteten blir bedre.
  • Trærne fungere som leveområde og skjul for fugler og dyre- og insektliv.
  • Trærne binder jordsmonnet og forhindrer erosjon.
  • I Haugesund har vi mye vind. Trær senker vindhastigheten, som vil kunne bety mindre oppvarmingsbehov.
  • Tar man seg en tur rundt i boliggatene Haugesund sentrum er det liten tvil om at mange av gatene er gråe og for det meste tilrettelagt for bil.

Gatene trenger flere trær og grøntområder. En mulighet er å lage miljøgater/gatetun i sentrumsnære områder med plass til flere trær, lekeplasser og områder til fellesaktiviteter, og med redusert bilbruken og bilstøy. Skal vi laget et attraktivt sentrum og gode bomiljø, trenger vi flere trær og grøntområder.