Kjære politiker - nå går du en spennende tid i møte! Mange oppgaver og mange saker skal du oppdatere deg på og mene noe om. Akkurat du vil være en av mange viktige brikker for å bygge Norge de neste årene. Vi trenger deg som kan ta kultursakene og fronte kulturen!

Det er viktig å skape gode lokalsamfunn. Oppvekstsvilkår, skole, helsetilbud, arbeidsplasser og næringsliv er viktige byggesteiner. Folkehelse og inkludering likeså.

Et godt og tilrettelagt kulturtilbud er også en viktig brikke. Dette bidrar til levende lokalsamfunn, god folkehelse og innenforskap. Men like viktig, er kulturens egenverdi. I møte med kultur får man utfolde seg, utvikle seg, oppleve og bli utfordret.

Hvordan er kulturens tilstand i din kommune? Hvem lever av kultur – som musiker eller kunstner? Hva slags kulturtilbud finnes – for amatører og frivillige? For publikummere? Hvordan står det til med kulturskolen, hvordan er forholdene lagt til rette? Hvordan er tilstanden på kulturlokalene?

I flere kommuner i Rogaland er det lokale råd som er et samarbeidsnettverk for musikk- og kulturlivet. I dag finnes slike råd i Eigersund, Time, Sandnes, Stavanger, Strand og Haugesund. Flere nye råd vil bli etablert i din valgperiode. Disse rådene vil være viktige for deg for å få innspill og nettopp råd om hva musikk- og kulturlivet har behov for i din kommune - i tillegg til kommuneadministrasjonen og kulturskolen. Rådene har også jevnlig dialog med kommunen, kulturskolen og andre, og er et viktig talerør for medlemmene sine.

Hvert år legges det ned tusenvis av øvingstimer i musikklivet. 4 av 5 lokaler som brukes til musikk, er ikke egnet til bruken. Mange finner et rom og tar til takke med det de får, men det blir ikke et øvingsrom bare fordi det er et rom å øve i. Gode og egnede lokaler skaper kvalitet, trivsel, bidrar til rekruttering og er gode for helsen.

Hvordan står dette til i din kommune? Hva sier brukerne selv? Og hva med resten av kulturlivet – har de tilgang til egnede rom for å utøve sin aktivitet?

I din valgperiode skal også Rogaland fylkeskommune vedta en ny regionalplan for kultur og idrett for perioden 2024 – 2036. Denne vil komme på høring i din kommune og skal godkjennes i Fylkestinget høsten 2024. Her kan du være med å påvirke hvilken retning det skal være for kulturlivet i fylket, for prioriteringer og tiltak.

Hvilke mål skal Rogaland ha? Og hvilke mål har din kommune? Har dere en kulturplan, en strategi og retning for kultur?

Kjære politiker, lykke til med de neste årene! Vi trenger gode og engasjerte kulturpolitikere!