Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger ikke slike bønder!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter å ha tilbragt mye av min tid som barn på mine besteforeldre sin gård lærte jeg mye om verdier og godt dyrehold. Godt dyrehold er å følge lover og regler og å ha respekt for dyra. Dyra skal ha nok plass, de skal få maten de har behov for, de skal ha medisinsk behandling når det er behov for det og de skal tas ut i egne sykebåser når de blir syke. I 2019 viste NRK Brennpunkt dokumentaren "Griseindustriens hemmeligheter" og vi trodde knapt det vi så. En behandling av dyr så hinsides at vi ikke trodde det. Det kunne vel ikke bli verre, tenkte jeg da. Alle med et normalt sjelsliv måtte snu seg vekk undervegs i bøndenes grusomheter mot dyra der de blant annet dengte griser i veggen som avlivingsmetode.

Nå har aktivistene slått til igjen, heldigvis! Etter de forferdelige bildene i 2019 lovet Norges Bondelag, Nortura og Fatland og ta tak i problemene for å rydde opp i næringen. Landbruksministeren lovet også å rydde opp. Gilde skrev følgende "Står det Gilde på pakka skal du være trygg på at dya har hatt det godt". Dette er ikke verdt papiret det er skrevet på!

Nå to år etterpå har aktivistene tatt seg inn på 28 gårder og dokumentert tilstander vi som forbrukere ikke trodde var mulig. Det foregår rett og slett mishandling av dyr og reglene for godt dyrehold blir brutt på de gårdene som blir vist.

I tillegg blir det hevdet at noen av disse bøndene er polikere og sitter i styrene på slakteribedrifter. De burde miste sine verv og de burde aldri få lov til å ha dyr igjen. En må slutte å bruke silkehansker på slike udugelige og inkompetente bønder! Ta fra dem lov til å drive med dyr på livstid!

Det som kanskje er det mest skremmende er fokuset til lederen av Bondelaget og slakteriene. Det de har mest fokus på er at aktivistene har brutt seg inn på gårdende. Bondelaget støtter en anmeldelse og Bartnes som leder for Bondelaget trekker frem ulovligheten i metoden som det viktigste. Takk og lov for at vi har aktivister som avdekker grusomheter som kontrollorganer ikke klarer å få frem! I Dagsrevyen og Kveldsnytt lørdag 5.juni får vi se scener vi ikke trodde var mulige.

Mattilsynet kommer i Kveldsnytt med en oppsiktsvekkende uttalelse: " Dette er komplekse og vanskelige saker der vi må balansere virkemidlene. Det er vanskelig fordi vi kan ta livsgrunnlaget for bøndene". Ja for disse bøndene må man ta livsgrunnlaget. De har ingenting i yrket å gjøre! De ødelegger for seriøse bønder som behandler dyra sine med respekt og kjærlighet.

At det blir aktivistenes metoder, og det at NRK bruker materialet, som blir hovedfokus for slakteriene og Bondelaget, er for meg ubegripelig. Fokuset må ligge på de lidelsene disse bøndene påfører dyra!

Vi som forbrukere har rett til å vite hvilken dyrevelferd som blir utøvd. Som forbruker vil jeg ikke ha mat fra slike inkompetente og udugelige bønder.

Det kan heller ikke være slik at det er bransjen som skal ordne opp i dette selv. Det må være eksterne kontrollører som utfører tilsyn. Mattilsynet skal utføre 600 uvarsla tilsyn gjennom dette året det er alt for lite! Når de i tillegg har den holdningen som ble forfektet i Kveldsnytt 5. juni blir jeg ikke beroliget. Dyremishandling må ikke tillates! Olaug Bollestad må ta dette problemet på alvor og rydde opp straks!

Kommentarer til denne saken