Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger miljøterapeuter i skolen – nå!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 2. februar ble NRK Debatten satt av til pandemiens pris for barn og ungdom. Hjemmeundervisning, stengte fritidstilbud og økt press i hjemmet er skadelig for barn som ikke har det godt hjemme.

Ifølge tall lagt frem i Debatten oppgir ett av seks barn at de ble utsatt for vold eller overgrep i løpet av de åtte ukene skolene var stengt i mars og april i fjor.

Alarmtelefonene for barn og unge oppgir at de ikke har kapasitet til å snakke med alle som ringer, fordi pågangen er så stor. Situasjonen er urovekkende og krever umiddelbar handling!

På tross av at alarmen bokstavelig talt har gått, fortsetter regjeringen i det samme (blind)sporet. Flere har pekt på behovet for flere helsesykepleiere på skolen og flere steder elevene kan henvende seg. Men for mange elever er terskelen for høy for selv å henvende seg til «noen», enten det er til helsesykepleier eller en psykolog. For mange er det også helt utenkelig å ta kontakt med en alarmtelefon.

Å pålegge det enkelte barn ansvaret for selv å ta kontakt for å få hjelp, er for mange et altfor stort hinder. Disse barna trenger å bli sett og oppsøkt.

Vi vet at lærerne gjør det, men også at lærerne har begrenset med tid og kompetanse til å følge opp alle som trenger det. For skolen er det helt nødvendig med andre profesjoner for å bidra til å styrke laget og kompetansen rundt lærere og elever.

Skolen trenger miljøterapeuter! Miljøterapeuter som daglig er tett på ungene i klasserommet og i friminuttene. Som kjenner disse barna, deres utfordringer og som aktivt kan oppsøke den enkelte og sette inn tiltak – på skolen og/eller i hjemmet.

Mange skoler har allerede sett nytteverdien av å ansette miljøterapeuter. Mange av de igjen knyttet opp imot enkeltelever. Og vi trenger mange flere som kan jobbe forebyggende. Det er derfor på tide at det lovfestes en rett til miljøterapeuter i hele stillinger på hvert trinn i skolen.

Miljøterapeuter er utdannet som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier – og er opplært til å se hver enkelt elev og fange opp barn som av ulike grunner har det vanskelig eller utfordrende. Det kan være knyttet til mobbing, bekymring rundt hjemmesituasjon eller det psykososiale miljøet i en klasse.

Vi vet at de barna som hadde flest utfordringer fra før, nå har fått det enda verre under koronakrisen. Vi er redde for at konsekvensene blir for store for dem.

Tidene har forandret seg - og det har skolen også. Nå må regjeringen gi klare føringer til kommunene. Det er på tide at politikerne våkner og tar i bruk den sosialfaglige kompetansen som allerede finnes. Det er på tide å lovfeste miljøterapeutene i skolen!

Kommentarer til denne saken