KARMØY: Fredag forrige uke fikk Skudenes Sjømannsforening den gledelige nyheten om at de har fått tilsagn om 300.000 kroner fra Kulturminnefondet.

Foreningen eier, forvalter og vedlikeholder fyret, som brukes til utleie for turister.

Tilskuddet kommer godt med når blant annet skifertaket skal settes i stand, stuegulvet repareres og fukt- og råteskadet panel på et soverom skiftes ut.

Jobben starter innen kort tid, og skal være ferdig i løpet av våren 2022, slik at fyret er klart for nye gjester til neste sesong.

Så lite materialer som mulig skal skiftes ut, og under arbeidet skal det brukes materialer, dimensjoner og håndverksteknikker som opprinnelig ble brukt da fyret ble bygd.

– Tiltakene bidrar til vern gjennom aktiv bruk og til næringsvirksomhet som kommer allmenheten til gode. Kulturminnet har gleden av å tildele 300.000 kroner til Vikeholmen fyrstasjon, som er et svært verdifullt kulturminne, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Vikholmen fyrstasjon består av to bygninger og ble opprettet i 1849 som et resultat av det aktive sildefisket, og var bebodd av en fyrvokter med familie frem til 1908.