Viksund med klar beskjed til kommunedirektørene

Kommuneledelsen på Haugalandet innrømmer at de gjorde feil da samfunnet stengte ned i mars. Når det nå kan bli aktuelt med flere lokale restriksjoner, ber de om innspill fra næringslivet. Og det får de.