Haugesund kommune (HK) har en stor eiendomsmasse.

Den deles i to hoveddeler, store bygg under eiendom, og boliger under boligkontoret. Budsjettene deres er delt mellom vedlikehold (kostnader opp til et vist nivå) og investering (større utskiftninger). HK eier ca 90 store administrasjonsbygg som rådhus, skoler etc som totalt utgjør mer enn 150.000kvm. Det samlede vedlikeholdsbudsjettet for disse er 7.384.000 som utgjør 49 kr pr kvm.

Det anbefalte bransjenivået når bygningsmassen er ny, 100 prosent i orden, er 170-200 pr. kvm. Haugesund kommune leier også inn noen større bygg hvor en har vedlikeholdsansvar.

Da forstår vi hvorfor Haugesund kommune nå er nødt til å rive et 60 år gammelt skolebygg (Haraldsvang) når det ikke er blitt tilfredsstillende vedlikeholdt over like mange år. Det synes jeg personlig er en fullstendig fiasko og et symbol på at det politiske styresett for kommunal eiendomsforvalting ikke har vært gjort på riktig måte.

Når vi er ute og reiser både nasjonalt og internasjonalt er det mange gamle flotte skolebygg å se. De gir byene identitet og sjel. De hadde nok ikke vært like flotte uten vedlikehold.

Investeringsbudsjettet for eiendom i Haugesund kommune er for øvrig satt ned fra 37.5 millioner til 25.5 millioner fra 2022 til 2023 (ned 32%).

Frp mener at det nå er viktigere å ta vare på de eiendommene vi allerede har på en tilfredsstillende måte, enn å bygge nytt utover vedtatte Haraldsvang skole. Verdibevarende vedlikehold som f.eks Trondheim kommune har lykkes med, er noe vi kan lære av. Det kan være veien å gå.

Nå ligger det kommunale planer for å bygge nytt for ca to milliarder. Da vil den kommunale gjelden øke fra ca 3 til 5 milliarder. Det er ikke lurt når kommuneøkonomien er på et risikabelt nivå og rentekostnadene stiger. (1 % renteøkning på 5 milliarder er 50 millioner pr år).

Å skyve kostnaden for at en politisk ikke greier å drifte med positiv økonomi over på innbyggerne gjennom å innføre eiendomsskatt (det er innbetalt 111 millioner i 2022) er i mine øyne en politisk ansvarsfraskrivelse. Når andre kommuner som f.eks Sola (Frp har ordfører og styrer sammen med Ap) greier seg uten eiendomskatt, så skal vi også greie det.

Haugesund kommune har en 100 årig historie med dårlig økonomi, til og med så dårlig at den engang måtte låne penger av en lokal skipsreder for å kunne betale ut lønn. Stopper vi ikke opp og begynner å ta vare på det vi har, blir vi sittende på samme måte i svært mange år fremover.

Det er tid for en ny kurs.

Ivar Jacobsen