DOMSTOL [Hardanger Folkeblad]: Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Helge André Njåstad, reagerer på forslaget.
– I Hordaland har to av våre mindre tingretter selv tatt initiativ til å bli større og mer robust. Da er det dumt å se vekk ifra det og splitte opp. Jeg heier på sammenslåing av Sunnhordland og Hardanger, og synes det er en god idé, sier han.

Han mener de to områdene har mye til felles, og at en frivillig sammenslåing vil gagne begge.

– Det må bli slutt på at staten skal tildele areal fra Sunnhordland for å styrke Haugalandet. Sunnhordland er i Vestland fylke, og da Rogaland valgte å stå utenfor er det unaturlig at staten bruker deler av Vestland for å skape større fagmiljø i deler av Rogaland, mener han.

Njåstad er glad for at statsråden er tydelig på at han ikke tar stilling til forslaget fra domstolsadministrasjonen, men vil ha en bedre prosess.

– Her er det viktig at regionene fremdeles står på og formidler det de har gjort. Eventuelle endringer vil også bli lagt fram for Stortinget, så det er mange muligheter til å påvirke dette i riktig retning, sier han.

Jobber videre

– Vi har vår strategi knytt til Sunnhordland og Hardanger tingrett, og jobber videre med det, sier ordfører i Odda, Roald Aga Haug (Ap).

I møte med justisministeren skal de ha fått gode tilbakemeldinger på den samarbeidsavtalen de to tingrettene har inngått.

– Vi mener vi har hatt konstruktive samtaler med ministeren, som har sagt han vil ta stilling til lokalisering på et senere tidspunkt. Vi hadde jo håpet at domstolskommisjonen ville lagt seg på en mer desentralisert struktur, men dette skal gjennom en bred høringsrunde, og vi har tro på at vår løsning er både god og framtidsrettet, sier Aga Haug.

Dette er saka