Vind-motstanderne lenket seg fast

– Vi bruker alle mulige metoder for å stoppe arbeidet.