Arbeidsgruppe om eit meir demensvennleg samfunn

Av

Til hausten startar ein ny offensiv. Målet er rett og slett å inkludera folk med demenssjukdom betre i lokalmiljøa.