Åpner for laksefiske

NESTEN 10 KG: Etter to års fiskepause, tyder alt på at Tom Hardeland og andre ivrige fiskere kan jakte på rugger som denne i Etneelva. ARKIVFOTO: Alfred Aase

NESTEN 10 KG: Etter to års fiskepause, tyder alt på at Tom Hardeland og andre ivrige fiskere kan jakte på rugger som denne i Etneelva. ARKIVFOTO: Alfred Aase

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Det ser ut til å bli laksefiske både i Etneelva og Vikdalselva neste år.

DEL

FRITIDSFISKE: Tallene fra årets gytefisktellinger er ennå ikke offentlige, men Haugesunds Avis har fått tilgang på tallene for to av elvene som har vært stengt de to siste sesongene.

I Etneelva ble det talt 2.141 villaks mot 503 i 2010. Gytebestandsmålet (antallet gytemoden fisk som må til for å produsere nok egg til en levedyktig årsklasse) er 500.

Del på Facebook

Antallet sjøørret er nesten doblet fra 358 i 2010 til 687 i år.

Utviklingen er også positiv i forhold til antall oppdrettslaks. 123 oppdrettslaks ble observert under gytefisktellingen mot 262 i 2010. I tillegg kommer 154 som er tatt på utfiske i elva og 231 tatt i sjøen. Tilsvarende tall for 2010 var 349 og 312.

– Veldig gledelige tall

– Dette er veldig gledelige tall, men ikke noen grunn til jubel. Selv om det er en firdobling av villaksen fra i fjor, er tallene omtrent like siste normalår i 2006. Da ble det også fisket i elva, sier Vidar Børretzen, leder i Etne Elveeigarlag.

Personlig mener han det er mange ting som taler for åpning. Avgjørelsen vil bli tatt på årsmøtet i Etne Elveeigarlag. Det er vanligvis i mars. For blant annet å komme i gang med kortsalg i tide, vil årsmøtet trolig bli avholdt i januar.

Prøvefiske i juli

Vikedalselva ble i utgangspunktet stengt av Fylkesmannen for fem år fra 2010-sesongen etter dårlig gytefisktelling i 2009. Da ble det talt 92 gyteklare hunnlaks, langt under gytebestandsmålet på 245. I fjor kom tallet på gytefisk opp i 460, og i år 850. Rundt 30 prosent av disse var mellomlaks.

– Det tyder så absolutt på at vi er på rett vei, og jeg ser ingen grunn til at Direktoratet for naturforvaltning skal si nei til søknaden om prøvefiske i juli neste år. Da blir det fiske fire dager i uka fra torsdag til søndag og kvote på en laks per fisker, sier Berge Kjell Opsal, leder i Vikedal Elveeigarlag.

Når det gjelder oppdrettslaks, er dette et lite problem i Vikedal. Totalt er det registrert elleve oppdrettslaks i år.

Sjøørreten ser også ut til å ta seg opp. Det ble talt 500 under gytefisktellingen, men sjøørreten vil fortsatt være fredet.

Les mer om laksefisket OG NYE FISKETIDER I Haugesunds Avis

Artikkeltags