JON TAKKAR AV: Sokneprest Jon Ådnøy med kutta buskar som har brukte som takketre under ei av dei siste gudstenestene sine i Skjoldkyrkja. Her kunne kyrkjelyden skriva sin takk og sine bøner og henga på greinene. 25. november har han sin siste gudsteneste i denne kyrkja. Foto: Sigmund Hansen

Sokneprest Jon har ein uslåeleg rekord

30. november set skjoldapresten Jon Ådnøy (67) punktum for tenesta si i Skjold, Vats og Vikebygd. I desember drar han til Chile for å bli kjent med Latin-Amerika. I januar gjenoppstår han som prestevikar – i Torvastad. Og han har ein uslåeleg, norsk, teologisk rekord.
Av
Publisert