Gå til sidens hovedinnhold

Høyesterett avviste Raunes-anke

Artikkelen er over 10 år gammel

OSLO: Høyesteretts ankeutvalg har avvist Raunes Fiskefarms anke over Gulating lagmannsretts dom 24. februar 2011 i saken mellom Raunes Fiskefarm og AF Gruppen i Vindafjord.

Del på Facebook

Høyesterett konkluderer med at anken til Raunes Fiskefarm tillates ikke fremmet med følgende begrunnelse:

“Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. Tvisteloven paragraf 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet. Ankemotparten har påstått seg tilkjent saksomkostnader med 48 000 kroner. Påstanden tas til følge”.

- AF Gruppen tar avgjørelsen til etterretning. Dommen i Gulating lagmannsrett er i samsvar med AF Gruppens oppfatninger, skriver senior advisor Evy M. H. Lærdal i en pressemelding.

Raunes Fiskefarm ble først tilkjent 40 millioner kroner i erstatning for tap de ble påført av AF Gruppens virksomhet i Vats. I ankedommen fra Gulating lagmannsrett 25. februar i år ble dette redusert til 5.9 millioner samtidig som Raunes Fiskefarm måtte betale AF Gruppens saksomkostninger på 3,3 millioner kroner.

Nå blir denne dommen stående.
 

Kommentarer til denne saken