MILJØ: I mars 2008 leverte den lokale miljøverngruppen av Norges Miljøvernforbund (NMF) sin anmeldelse av AF Decom for brudd på forurensningsloven. Utslipp av kvikksølv og ulovlig lagring av farlig avfall, var blant punktene.

Del på Facebook

Fredag fikk AF og NMF avgjørelsen på årelang saksbehandling og etterforskning: 750.000 kroner i bot.

Wibecke Brusdal, kommunikasjonsdirektør i AF Gruppen, sier til Haugesunds Avis fredag ettermiddag at de nettopp har fått beskjeden, og at det er for tidlig å kommentere saken. Det vil AF komme tilbake til når de har vurdert boten og bakgrunnen. AF må avgjøre om de godtar forelegget, eller ønsker å ta saken til retten.

Gammel

AF oppbevarte rør med kvikksølvholdige avleiringer på et helt annet sted enn tillatelsen krever. Dermed sivet forurensning ned i grunnen. Det skal ikke kunne skje hvis forurensningsmyndighetenes krav følges, for da skal lagring og behandling skje på tett dekke med avsig til renseanlegg.

Førstestatsadvokat Harald L. Grønlien avgjorde nylig saken, noen måneder etter at han fikk innstilling fra Haugesund. Der hadde politiadvokat Hallvard Gardshol Bjørndal hatt den omfangsrike og komplekse saken til vurdering.

Boten AF har fått ville ha vært større om forholdet var av nyere dato.

– Foreleggets størrelse er sett i forhold til at saken er såpass gammel, sier Bjørndal.

Henlagt

Det er tre av de forhold miljøverngruppen i Vats har anmeldt som nå er avsluttet.

Den første gjaldt kvikksølvforurensning, en eldre sak som AF selv meldte fra om og således har vedgått. Etterforskningen og uttalelser fra Fylkesmannen har ført til at påtalemyndigheten endte på henleggelse. Ikke fordi den er foreldet – hvilket den for så vidt også er.

– Etter de tiltak som Fylkesmannen har pålagt og som bedriften iverksatte, samt sett hen til sakens alder, er vurderingen at foretaksstraff ikke er hensiktsmessig i den saken, forklarer politiadvokaten.

Bjørndal peker på at i etterkant av den eldste hendelsen har forurensningsmyndighetene skjerpet kravene til AF. Driften på Raunes skjedde etter en revidert tillatelse.

To brudd

Denne er brutt i saken som endte i en bot.

– Det er brudd på to forhold: Kjølerørene er lagret feil, og som en konsekvens av det har virksomheten forårsaket forurensning, sier Bjørndal.

Politiadvokaten som er spesialist på miljøsaker, er klar på at det er innsatsen fra miljøverngruppen i Vats som ligger til grunn for at disse forholdene kom for en dag.

– Ingen tvil om at deres aktivitet også har skjerpet AF. Det hører også med til bildet at AF i Vats er en miljøbedrift, som utfører viktig opprydningsarbeid under strenge krav. Kunnskapen om hva offshoreinstallasjoner inneholder, hva som egentlig behandles på Raunes, har steget med tiden, sier Hallvard Gardshol Bjørndal.

Den lange saksbehandlingstiden har flere forklaringer: saken er komplisert, med mye dokumentasjon, etterforskningen har tatt tid, uttalelser fra Fylkesmannen skulle innhentes, og kapasitetsbegrensninger på mannskapssiden hos politiet har også spilt inn. Til sist, ble saken også liggende en god stund lenger enn vanlig hos statsadvokaten i Rogaland.

Nå er trolig punktum satt, tre år og ni måneder etter at miljøvernerne troppet opp på lensmannskontoret i Ølen. Om da ikke AF skulle velge å ta saken til retten. Det har i så fall ikke med betalingsevnen å gjøre. AF Miljøbase Vats er en del av AF Decom Offshore. De hører inn under det børsnoterte AF Gruppen. Regnskapet for 2010 viser, ifølge BizWeb, at AF Gruppen hadde et resultat før skatt på 412 millioner kroner.

FØLG HAUGESUNDS AVIS PÅ FACEBOOK: