Tror engangsgrill startet brannen

BRANT NED TIL GRUNNEN: Vindafjordhallen brant ned til grunnen natt til 22. juli i år. Nå er etterforskningen avsluttet.

BRANT NED TIL GRUNNEN: Vindafjordhallen brant ned til grunnen natt til 22. juli i år. Nå er etterforskningen avsluttet. Foto:

Tre ungdommer har innrømmet at de kastet en brukt engangsgrill i et søppelspann på veggen i Vindafjordhallen bare timer før en brann la hallen i ruiner. Politiet mener grillen sannsynligvis ikke var godt nok slukket og at det forårsaket brannen.

DEL

VINDAFJORD: Politiet avslutter nå etterforskningen av brannen i Vindafjordhallen natt til 22. juli, og har oversendt saken til påtalemyndigheten for videre behandling og avgjørelse.

– Etterforskningen viser at arnestedet for brannen er begrenset til tilbygget, der kiosk og toalettbygg var lokalisert, på sørøst-siden av hallen, sier etterforskningsleder Arild Austrheim ved Vindafjord lensmannskontor.

Sannsynlig brannårsak

Etterforskningen har ikke avdekket en tydelig årsak til brannen.

– Man har utelukket at brannen hadde årsak i elektriske komponenter, eller som følge av gass, eksplosjon, friksjon, eller bruk av brennbar veske. Åpen ild er ikke utelukket som brannårsak, forklarer Austrheim.

Han presiserer at de kriminaltekniske undersøkelsene ikke konkluderer med at grillen var årsaken til brannen. Nærheten i tid mellom grillingen og brannen, sammen med utelukkelse av en rekke andre tenkelige årsaker, får likevel etterforskerne til å tro at de har funnet den sannsynlige brannårsaken.

De tre unge guttene meldte seg selv for politiet allerede morgenen dagen etter brannen. De tre mindreårige, lokale guttene fortalte at de kvelden før hadde grillet i samme området som arnestedet til brannen. I den forbindelse hadde de brukt en engangsgrill. De forsøkte å slukke grillen etter bruk, de trodde den var slukket, og la den i et søppelspann som hang på veggen til tilbygget.

– Ikke med hensikt

– Det er sannsynlig at engangsgrillen ikke var godt nok slukket da guttene forlot stedet, men de kriminaltekniske undersøkelsene kan ikke konkludere med at grillen var årsaken til brannen, understreker Arild Austrheim.

Han legger til at det er ingenting som tyder på at brannen er forårsaket med hensikt. Grillingen skjedde på privat initiativ den fine sommerkvelden og ikke del av noe arrangement. Det er på det rene at det var flere andre ungdommer på stedet i løpet av kvelden, men så langt politiet vet var de tre nevnte ungdommene de siste som forlot området.

– Ingen av de tre ungdommene som var i kontakt med oss etter brannen hadde brukt noen form for rusmidler den aktuelle kvelden, sier politioverbetjenten.

- De har forklart at de dro derfra ved midnattstider, etter å ha oppholdt seg på stedet siden ti, halv elleve-tiden, sier politioverbetjent Austrheim. Bare vel to timer senere var det full fyr lengst sør i hallen. Brannvesenet ble varslet av vitner klokka 02.14.

Saken vurderes av jurist

Avhør av vitner og de første brannfolke ne som kom til stedet, fortalte etterforskerne tidlig at brannen startet helt sør i bygget, der lokalene til idrettslaget var og en tilhørende kiosk. I tilknytning til den hang det et søppelspann på veggen, der ungdommene forklarte at de kastet fra seg engangsgrillen etter endt grilling.

Ferieavvikling og en rekke tekniske undersøkelser, som har utelukket de fleste tenkelige tekniske årsaker til brannen, har bidratt til at etterforskningen avsluttes først nå, og sakens dokumenter oversendes påtalemyndigheten.

Politiadvokat Synnøve Haugstvedt Lande er påtaleansvarlig i saken og den som skal vurdere den sannsynlige brannårsaken opp mot et straffansvar for de tre mindreårige guttene, som alle er over den kriminelle lavalder på 15 år.

Haugesunds Avis har ikke lykkes med å få kontakt med Lande tirsdag. Politioverbetjent Austrheim presiserer at dette spørsmålet fullt ut tilhører påtalemyndigheten, men han strekker seg likevel til å si at si at guttenes unge alder skulle tilsi at en påtaleavgjørelse i saken ikke bør dra ut i tid.

Forsikret i KLP

Vindafjordhallen var forsikret i KLP. Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs sier det er foretatt en avsetning på skadesaken basert på hva det vil koste å bygge tilsvarende hall inkludert kostnader til riving og bortkjøring av brannrestene, men at det ennå ikke er noen endelig avklaring fra kommunens side om hvilke planer de har når det gjelder eventuell oppføring av ny hall og hva den skal inneholde.

- Vi planlegger et møte med kommunen i november, eller så snart det er ønskelig fra kommunens side, med tanke på videre fremdrift sier Bjaanæs, som ikke vil kommentere hva forsikringsselskapet har avsatt av penger til gjenoppbyggingen.

Om noen skulle bli holdt ansvarlig for at Vindafjordhallen brant ned, vil forsikringsselskapet kunne kreve regress hos dem.


LES OGSÅ:

– Vi har gjort avhør, og har noe å jobbe med

Engangsgrill en av teoriene etter storbrann

– Hallen var forsikret

Jakter på brannårsaken: – Vi trenger bilder og videoer

Lokal dugnadsmann etter brannen: – Helt forferdelig

– Det var full fyr allerede da vi kom

Vekket av telefon fra rådmannen: – Jeg kikket ut kjøkkenvinduet og så røyken velte opp

– Nytt bygg må opp snarest

Sjokkert styreleder: – Det var ikke de nyhetene jeg forventet å våkne til

Vindafjordhallen brant ned til grunnen

Artikkeltags