Solvind har jobbet med utvikling og drift av vindkraft på Haugalandet siden 2011. Eivind Salen, styreleder i Motvind Norge, kritiserer oss og prosjektet i industriområdet i Gismarvik i leserinnlegg datert 20.7. Salen påstår i brevet, og også i sosiale medier, at Solvind ikke bryr seg om annet enn personlig profitt - og at vi setter til side lokalsamfunnets interesser.

Noen historiske fakta om Gismarvik vindkraftverk. Da vi overtok prosjektet høsten 2018 var dette status:

- Et initiativ fra et regionalt kraftselskap

- Tett samarbeid med industriområdet Haugaland Næringspark (HNP)

- Konsesjon ble gitt uten klage (ett av få i Norge)

- Kommunen støttet opp om prosjektet

- Tett dialog med kommunens administrasjon om detaljutforming våren 2019

I påfølgende valgkamp snudde stemningen i kommunen. Kommunen gikk inn for at «alle gitte konsesjoner måtte trekkes tilbake». Konstruktiv dialog ble dermed avsluttet fra kommunens side - og samarbeidet, som Salen etterlyser i saken, var deretter nærmest umulig. Selvsagt ser vi i etterkant at vi kunne gjort ting bedre, men det var og er et svært krevende landskap å navigere i.

Helsekonsesjonsutredning (HKU)

Salen trekker spesielt frem kommunens krav om HKU og vår klage. Det fremstår gjerne kontroversielt og upopulært at vi valgte å klage, men at saker overprøves, styrker rettssystemet. Vi hadde flere kritiske spørsmål til pålegget:

- Krav om HKU er et helt nytt element i saksbehandlingen - og det er aldri før pålagt noen annen virksomheter i Tysvær

- Krav om HKU kom i mars 2021 - etter byggestart - svært sent i prosessen. Vi stiller derfor spørsmål ved nytten

- Kravet oppleves som vilkårlig med bakgrunn i Tysvær kommunes kjente posisjonering. Klagen bidro til viktige prinsippavklaringer, noe Tysvær kommune også er enige i

- HKU baserer seg på samme fakta og regelverk som konsesjonsprosessen. Vi forventer ingen eller svært begrenset ny kunnskap ut av en HKU

Vi understreker at Solvind er tilhenger av et forutsigbart og strengt regelverk for vindkraftutbyggingen. Det er viktig å kunne beskrive både negative og positive virkninger av et prosjekt på best mulig måte på forhånd. Etter avklaringen nå er HKU i bestilling og vil bli levert i høst.

Trekker Solvinds ambisjon i tvil

Selv om vindkraftmotstanderne, som her, til stadighet prøver å trekke det i tvil: Solvinds ambisjon er å bidra til en etter vår forståelse svært viktig satsing: å øke andelen grønn energi. Dette ønsker vi å gjøre med minimal negativ inngripen på naturen samtidig som vi tar hensyn til menneskene i nabolaget. Bakgrunn for arbeidet er tydelig nedfelt i internasjonale avtaler, men også i norsk politikk. Situasjonen er enkel: Så lenge det er tydelige signaler fra den politiske ledelsen om samfunnets behov, vil vi fortsette å tilby våre klima- og naturvennlige løsninger. Verden skriker etter mer ren og samtidig rimelig energi for at avkarboniseringen skal kunne lykkes.

Senest høsten 2020 har stortingsrepresentanter fra ulike parti gitt uttrykk for at vindkraftprosjekt med beskjedne naturinngrep, som i industriområder, er en viktig del av løsningen på det fremtidige energibehovet. Dette har styrket vår tro på egen virksomhet, og gjør at vi også velger å stå i en god del motvind for denne saken.