Jeg var en av dem som var i Steinparken i dag og demonstrert mot vindkraftutbygging. Utbyggingen ødelegger naturen og mangfoldet. Vindmøllene dreper fugler. Og lydene fra de er helse skadelig for personene som dessverre får/har fått disse som nabo.

Jeg la og merke til at medias interesse for dette var laber. Var bare Tysvær Bygdeblad som var til stedet. Dette er et viktig samfunnsspørsmål som burde trigge media til en bred og undersøkende dekning av problemene rundt dette. La oss bevare naturen urørt.