Gassco jakter ny Cyber Security Specialist for å sikre Europas energiforsyninger

Et av Norges skarpeste fagmiljøer innenfor IT-sikkerhet trenger å styrke organisasjonen

GODT ARBEIDSMILJØ: Det er svært lav turnover i Gassco. F.v: Vegar Vea, Vegard Bergjord, Else Marie Eiken. Foto: Haakon Nordvik

Annonsørinnhold fra

Font

Gassco jakter ny Cyber Security Specialist for å sikre Europas energiforsyninger:

– Dette gir enestående muligheter for utvikling i en spennende jobb!

– Vi har et av Norges skarpeste fagmiljøer innenfor IT-sikkerhet, forteller leder for Digital Governance and Security, Alf Johan Grevstad. – Vi har flere oppgaver enn folk og trenger å styrke organisasjonen.

Erfaring og kompetanse

Det betyr ikke at de kun jakter på IT-ingeniører med erfaring innen IT-sikkerhet. Alt kan læres, og både opplæring og kompetanseheving er høyt prioritert hos Gassco.

– I vår avdeling har vi både unge som startet uten erfaring og seniorer som har vært her lenge. Vi har stor spredning i både alder og kjønn, men skulle gjerne hatt enda flere kvinnelige kolleger. Når du jobber hos oss lærer du mye, du skal lete lenge for å finne samme bredde i oppgaver og kompetanse, fortsetter Alf Johan.

Alexander Jacobsen er Principal Engineer. Han begynte i Gassco som innleid ressurs, men har vært en del av det faste teamet på Karmøy siden 2018.

– Jeg bodde i Oslo og jobbet som nettverksingeniør i et konsulentselskap. Da jeg vurderte å flytte hjem til Haugesund begynte jeg å forhøre meg om jobbmuligheter, forteller han. Gassco ble anbefalt som en spennende arbeidsplass og det ble flytting til Haugesund og jobb på Gassco. Det har vært noen interessante år, og jeg har aldri sett meg tilbake.

– Jeg fikk mange nye utfordringer og har lært mye om IT-sikkerhet, noe som appellerte veldig til meg.

JAKTER PÅ SPESIALIST: Alexander Jacobsen er Principal Engineer, og stortrves hos Gassco. Foto: Haakon Nordvik

Førsteklasses kompetanseheving

Alf Johan presiserer at å jobbe med IT-sikkerhet kan læres men man må ha motivasjon til å lære og investere i seg selv. Fagområdet er i konstant utvikling og medarbeiderne blir stadig utfordret innen nye områder av IT-sikkerhet.

– Vi ønsker å være langt fremme og bruker mye ressurser, både i form av tid og penger, på sertifiseringer. Det legges til rette for kompetanseheving, og det er motiverende å vite at du blir satset på, sier han.

Blant annet kurses de jevnlig av de aller beste innen ulike fagområder. Da reiser de på kurs og kommer hjem med oppdatert kompetanse og et utvidet kontaktnett innen IT-sikkerhet.

– Jeg har enda til gode å møte noen som bruker så mye ressurser på kompetanseheving av både interne og eksterne ressurser, sier Alexander.

Trivsel og miljø på jobb

Det er svært lav turnover i Gassco og det vitner om en god arbeidsplass med godt faglig miljø, utviklingsmuligheter og gode arbeidsforhold.

Alf Johan forteller om god samhandling mellom interne og eksterne ressurser og sterke relasjoner som bygges på tvers, noe Alexander er helt enig i. – Vi står ofte i utfordrende oppgaver sammen, og vi får et nært og spesielt forhold, sier han.

– Vi tar vare på hverandre, og samhandlingen knytter oss tett sammen. Vi har også et velfungerende velferdstilbud, ulike klubber, bedriftsidrettslag, kunstforening, turer og hytter. Det er noe for enhver å være med på om man ønsker det.

– Vi har også fleksible arbeidstidsordninger og løsninger. Vi liker å jobbe tett på hverandre, men legger til rette for ulike behov og livssituasjoner og finner alltid gode løsninger sammen, sier han.

VIKTIG JOBB: På Karmøy sitter det 220 personer med ansvar for all gass som transporteres fra norsk sokkel.. F.v: Pål Rasmussen og Linda Nordbø. Foto: Haakon Nordvik

Meningsfullt arbeid

Jobben de gjør er viktig for norsk gass til Europa. De samarbeider med andre aktører i bransjen, og jobber tett med myndigheter og eksperter i inn- og utland. Veien til oppdatert kunnskap er kort.

– Vi har stor påvirkning på mange beslutninger. Ettersom vi besitter mange ulike spesialistsertifiseringer tas våre anbefalinger på alvor, og selv om vi er mange ansatte i Gassco er det korte linjer, sier Alf Johan.

– Det vi gjør påvirker ikke bare Norge, men også andre land. Vi opplever en høy grad av tillit og får nødvendige ressurser til å drive med det vi gjør. Det er en viktig jobb.

ANALYTISKE EVNER: Ønsket om å forstå detaljer men samtidig ha blikket på de store linjene er en viktig egenskap. F.v: Agnes Synnøve Gjertsen og Olaug Therese Josephsen. Foto: Haakon Nordvik

Ønsker nyutdannede velkommen

Om sin nye kollega har Alf Johan følgende ønsker:

– Analytiske evner er viktig. Ønsket om å forstå detaljer men samtidig ha blikket på de store linjene er en viktig egenskap for å løse oppgavene vi har i hverdagen.

– Vel så viktig er det å være en god formidler. Det sitter en person på den andre siden som påvirkes av det vi gjør, og vi må forstå hverdagen til de som påvirkes for å finne gode løsninger sammen. Derfor er medmenneskelige egenskaper essensielt i denne jobben, fortsetter han.

Alexander følger opp med å fortelle at man også må tørre å komme ut av komfortsonen, kaste seg ut i ting man ikke helt kan.

– Ting endrer seg raskt i vår bransje og nye utfordringer dukker stadig opp. Heldigvis er vi et team som hjelper hverandre, vi kan spille på både interne og eksterne ressurser. Vi står aldri helt alene.

Alf Johan supplerer med at han er åpen for nyutdannede søkere, rett fra universitetet.

– Du må ha litt guts og like å utvikle deg. Hos oss jobber du både med fag og med deg selv, og du har store muligheter for å komme ut på de nasjonale og internasjonale arenaer hvis du ønsker det, sier han.

Jobber som dette vokser ikke på trær. Lignende kompetansemiljø og utviklingsmuligheter finner du få andre steder, og kombinert med en fantastisk gjeng kolleger ligger alt til rette for en spennende yrkesfremtid for Gasscos nye Cyber Security Specialist.

Bli vår nye Cyber Security Specialist:

FAKTA

Om Gassco og stillingen:

  • På Karmøy sitter det 220 personer med ansvar for all gass som transporteres fra norsk sokkel.
  • Gassco har over lang tid gjort grundig arbeid i forhold til IT-sikkerhet, og de har bygget opp organisasjonen slik at de både overvåker og bygger barrierer.
  • Gassco er en nøytral, ikke-politisk operatør av gassinfrastrukturen for gassforsyning fra Norsk kontinentalsokkel til Europa.
  • Hele gassverdikjeden med rørledningsnettverket, prosessanlegg og mottaksterminaler i Europa koordineres av ulike IT-system og -løsninger.
  • IT-sikkerhetsavdelingen trenger nå flere kloke hoder og hender. De jakter ny Cyber Security Specialist.