Smartembed:

Finner ingen URL

Disse lyser opp tilværelsen - for en tryggere hverdag

Det finnes hverdagshelter i vårt distrikt, som iført gule jakker og hjelm sørger for at vi er trygge døgnet rundt. De passer på oss i gråvær, skumring, nattestid og når morgenlyset bare såvidt har nådd gjennom skylaget.

Det finnes helter som jobber høyt og lavt. På fotballbaner, lekeplasser, langs sykkel- og gangstier, hovedveier, på broer, parkeringsplasser, i tunneler, underganger, parker og på skoleveier.

Vi er helt avhengig av dem, selv om man sjelden legger merke til det når ikke er tilstede.

Det vi fort legger merke til er fraværet av lys, og dermed også fravær av trygghet.

Vi kjenner den utrygge følelsen av å krysse en mørk vei eller undergang. Fraværet av lys på fotballbanen eller i parken. Hvor stressende det er å kjøre på en mørk vei eller gjennom en dunkel tunnel. Den vanskelige følelsen når man må sende barna på skolen der sikten er dårlig….

Hverdagsheltene i gult

Så står de plutselig der med sine gule jakker, kranbil og blinkende lys. Hverdagsheltene - også kjent som gatelysmontørene i Haugaland Kraft Energi.

De må gjerne sperre veien en stund akkurat den morgenen når du har det så travelt. Men de skynder seg som best de kan. For menneskene i bilkøen kan bli utålmodige. De skal kanskje rekke å levere barna og deretter komme seg presis på jobb.

– Gatelysmontørene redder liv med jobben de gjør. Men vi trenger også publikums hjelp til å melde fra om hvor vi trengs. Vi er helt avhengig av at folk melder fra når de ser at det er feil på gatelys, forteller Thomas Ueland. Han er avdelingsleder for Gatelysavdelingen i Haugaland Kraft Energi.

Hver dag drar gatelysmontørene ut for å drive vedlikehold og utbygging, etter avtale med de ulike eierne av gatelysanleggene. Dette kan være på oppdrag for både det private og offentlig sektor.

Gatelysmontørene redder liv med jobben de gjør. Men vi trenger også publikums hjelp til å melde fra om hvor vi trengs.

Thomas Ueland - avdelingsleder for Gatelysavdelingen i Haugaland Kraft Energi.

Sikkerheten er viktig

I jobben tilrettelegger Thomas for mange team som er ute på oppdrag over et langstrakt geografisk område. Steder som tidvis både kan være utsatte og vanskelig tilgjengelige. Det er småveier, utfordrende terreng, dårlig sikt, jobb på bakken og i høyden. Det skal i tillegg utvises forsiktighet med tanke på strøm. Sikkerheten til de ansatte er viktig.

Samtidig holdes dialogen med både oppdragsgivere, leverandører, utvikling og publikum.

– Lys er så viktig. For det første forebygger det ulykker, men det gjør også noe med trygghetsfølelsen vår og opplevelsen av at det er hyggelig. En opplyst park gir god trygghetsfølelse og trivsel. En opplyst fotballbane tilrettelegger for aktivitet blant eksempelvis ungdom. Vi har også dialog med politiet når det gjelder belysning i bymiljøet. Opplyste områder virker forebyggende når det gjelder kriminalitet. Samtidig er det andre hensyn å ta, som naturen rundt oss og behovet for energibesparende tiltak, påpeker Thomas.

Gatelys engasjerer

Han forteller at gatelys er noe som virkelig engasjerer folk.

– Når lysene ikke fungerer så er det noe som opptar folk. Det er jo fryktelig personlig når barna ferdes der det er mørkt. Av og til er det også for mye lys. Vår viktigste oppgave er å sørge for sikkerheten, sier han.

Thomas oppfordrer publikum til å melde fra om feil. Det kan du gjøre på dette kartet.

– Her kan du også få oversikt over hvilke lys som Haugaland Kraft har på oppdragslisten, og hvilke som er utenfor vårt ansvarsområde. Du kan også se om lyset er meldt inn tidligere. På sikt vil du også kunne se hvilke lys som må prioriteres først på grunn av sikkerhet. Det kan være mange hensyn å ta, og flere grunner til at et lys må vente.

Hard hat, High-visibility clothing, Smile, Helmet, Workwear, Sleeve, Yellow, Headgear, Engineer

Verdens beste jobb?

Det er tidlig morgen på Avaldsnes. Sola har såvidt stått opp. For en liten stund siden var det bekmørkt der elektriker Arild Nygaard og energimontør Ida Bang nå står. De er der for å gi folk en bedre trygghetsfølelse når de går gjennom undergangen ved Møllesvingen. Til det trengs det lys.

Begge stortrives i jobbene sine, selv om det kan være krevende arbeidsforhold ute i felten.

– Haugaland Kraft er en solid og trygg arbeidsplass. Kollegaene mine er utrolig kjekke. Jeg føler at vi gjør en viktig jobb med å skape trygge forhold for både bilister, syklister og gående. Både publikum og kundene blir fornøyde, og det er mye å gjøre. Når det er finværsperioder, så tenker jeg at det er verdens beste yrke, forteller Arild smilende.

High-visibility clothing, Sports uniform, Hard hat, Smile, Helmet, Workwear, Sleeve, Yellow, Jersey, T-shirt

Jeg føler at vi gjør et viktig arbeid. Når det er finværsperioder, så tenker jeg at det er verdens beste yrke.

Arild Nygaard - Elektriker for Gatelysavdelingen til Haugaland Kraft Energi.

Hard hat, High-visibility clothing, Helmet, Workwear, Sleeve

Jobber med skoleveier

Gatelysavdelingen er også på oppdrag i Sunnhordland.

Her arbeider energimontørene Anders Stokke og Johan Kjellesvik på fast basis. De er en engasjert duo, som er veldig stolte av jobben de gjør.

Dagens første oppdrag foregår i grålysningen i nærheten av Sagvåg skole på Stord. Lysene har nemlig en seriefeil langs en avsidesliggende og svingete vei. Denne strekningen brukes av barn når de skal til skolen. Det haster derfor med å ordne opp.

Teamarbeid i høyden

Montørene snirkler seg av gårde på kronglete veier med liftbilen. Det er tydelig at de har stålkontroll på både bilen, kranen og oppdraget. Dette har de gjort før.

Dialogen er ordknapp, for de er vant med å jobbe i team. Det går i korte beskjeder og innøvd ansvarsfordeling.

Liftbilen plasseres strategisk, og blinker slik at den er godt synlig i veien. På få strakser er Anders på vei mot lyktestolpen, mens han med letthet navigerer korga opp i høyden. Og den kan gå veldig høyt.

Det er en avansert liftbil som går på strøm. Den har fleksibel styring med mange funksjoner, og kan komme til på vanskelige steder.

– Det er veldig gøy å kjøre den, forteller Anders.

Selv elsker han å være ute, og setter virkelig pris på fine dager.

– Da er alle dager med stygt vær glemt, påpeker han med et stort smil.

Hard hat, High-visibility clothing, Head, Helmet, Smile, Outerwear, Plant, Workwear, Tree, Sleeve

Veldig glade i jobbene sine

Det er tidvis mye kulde, kuling og vanskelige forhold. Veiene er kronglete og vanskelige å komme til. Montørene må også ofte flytte seg.

Anders og Johan er veldig glade i jobben sin.

– Jeg synes det er utrolig spennende med elektro. Jeg liker også at arbeidsdagene er varierte, med mye reising og ulike oppdrag, forteller Anders.

Johan sier seg enig:

– Ingenting er kjekkere enn å få et område belyst. Det er en viktig jobb vi gjør - å sørge for tryggere veier. Det er viktig for oss at folk melder fra om feil, og at man forstår at vi må prioritere det som er mest kritisk først.

Jeg synes det er utrolig spennende med elektro. Jeg liker også at arbeidsdagene er varierte, med mye reising og ulike oppdrag.

Anders Stokke - Energimontør for Gatelysavdelingen i Haugaland Kraft Energi

Barna elsker det

Det er ikke tid til så mye mer prat, for neste viktige oppdrag venter. Skoleveien ved Tjødnalio skole og barnehage på Stord trenger også montørenes oppmerksomhet. Lite er verre enn mørke skoleveier.

Ikke lenge etter at montørene har satt i gang med oppdraget så kommer det biler bak. Liftbilen må flyttes.

– Vi er som regel alltid i veien for noen, men mange tar også godt i mot oss og ser viktigheten av arbeidet. Barna elsker å se når vi jobber. De synes det er en skikkelig kul jobb, forteller Johan engasjert.

Mange hensyn å ta

Tilbake på kontoret sitter Thomas Ueland og planlegger. Det er mange hensyn å ta. Oppdrag må foregå til fornuftige tider hvor det ikke skaper for mye kø, og sikkerheten til de ansatte må ivaretas.

Det er også en vurdering om hvor mye lys som til enhver tid skal være på, og styrken på de. Det er viktig å sørge for rett belysning til rett tid. Det satses i større grad på energibesparende tiltak hos oppdragsgiverne.

– Lysene skal heller ikke oppfattes forstyrrende, samtidig som vi må bevare trygghetsfølelsen. Mulighetene er mange, og man må alltid vekte flere forhold. De fleste tenker nok ikke over at eksempelvis insektslivet påvirkes av belysning, opplyser Ueland.

Smart gatebelysning og sensorteknologi

Utviklingen på området går fort. Mange steder byttes nå gamle armaturer ut med LED-belysning. Enkelte satser også på smart gatebelysning, slik som i Tysvær kommune. Lysene kan både være appstyrt og knappstyrt. Smart gatebelysning gjør at eierne kan styre lysene etter når det er behov.

– Eksempelvis er god belysning viktig fra 18-22, mens om natten kan flombelysning virke forstyrrende og unødvendig. Man trenger mer lys om høsten enn om sommeren. På en fotballbane kan det være lurt at lysene styres etter når det er aktivitet, forteller Thomas.

Eierne av lysene får tilgang, og har mulighet for å gjøre energibesparende tiltak. Lysene kan også si fra når det er feil på dem, og eierne kan måle forbruket. Det finnes også lys som i en serie automatisk øker i styrke når det kommer noen på veien.

Mange gatelys rigges nå for ny teknologi.

– Lysene rigges gjerne med smart sensorikk. Med den rette sensorteknologien kan man måle vannstand, luftkvalitet, støynivå og registrere at det har skjedd en ulykke. Noen ønsker å investere i denne type teknologi nå, mens andre bare vil gjøre seg klare, forteller han.

Ingen dager er kjedelige hos gatelysavdelingen. I tillegg til å sørge for trygghet, leverer de også effektbelysning og pyntebelysning.

Dette er rett og slett en veldig spennende og kjekk jobb, avslutter Thomas med et smil.

Meld fra om mørke gatelys:

Rock-climbing equipment, Finger

Det er også en vurdering om hvor mye lys som til enhver tid skal være på og styrken på de. Det er viktig å sørge for rett belysning til rett tid.

Thomas Ueland -avdelingsleder for Gatelysavdelingen i Haugaland Kraft Energi

Jobb som elektromontør i Ullensvang:

VISSTE DU AT....

Om Gatelysavdelingen

  • Gatelysavdelingen til Haugaland Kraft Energi drifter ca. 30.000 gatelys for 10 kommuner. I tillegg tar de på seg ulike oppdrag for private og andre.
  • Vegeier, som kan være Statens vegvesen, en kommune, fylkeskommune, eller private, kan inngå avtale med Haugaland Kraft om drift og vedlikehold. 
  • Haugaland Kraft og kommunene tar imot og registrerer feilmeldinger på gatelysene. Vegeier bestemmer nivået på vedlikeholdet og hvilke prioriteringer som skal gjøres når det gjelder utskifting av lamper.
  • Dersom store områder er mørke, f.eks. flere gater eller hele bydeler, rykkes det ut snarest. Det samme gjelder hvis det er fare for liv og helse. Årsaken kan være berøringsfare eller at en mast er påkjørt og sperrer veibanen.
  • Bruk kartet til å finne veglyset du ønsker å melde feil på. Du kan zoome og flytte kartet og søke direkte på adresse og/eller stedsnavn. Når du har funnet aktuelt veilys, pek/klikk på det i kartet og fyll ut skjemaet som kommer opp.

Magne Lien

Kontaktperson i

Hardanger


Mobil: +47 958 29 279

Send e-post:

[email protected]

Kristine Røyrvik

Kontaktperson i

Kvinnherad


Mobil:+47 954 94 733

Send e-post:

[email protected]

Maria Hagland

Kontaktperson på

Haugalandet


Mobil: +47 465 20 005

Send: e-post:

[email protected]

Smile, Lip, Chin, Hand, Eyebrow, Shoulder, Eye, Mouth, Eyelash, Dress
Smile, Chin, Outerwear, Eyebrow, Coat, Sleeve, Iris, Gesture, Style, Black-and-white
Facial expression, Dress shirt, Hair, Forehead, Head, Lip, Chin, Eyebrow, Eye, Mouth

Kontakt oss

Har du spørsmål om Drivkraft? Kontakt oss gjerne.

Automotive design, Welder, Welding
Coastal and oceanic landforms, Water, Sky, Cloud, Bedrock, Terrain

Formidabel vekst – AutoStore vokser videre

AUTOSTORE

Norsk gass til Europa
– en suksesshistorie fra Haugalandet

GASSCO