Smartembed:

Finner ingen URL

Forlot læreryrket for å jobbe for fullt med bærekraft i banken

Annonsørinnhold fra

Font

Haugesund Sparebank har for alvor satset ved å opprette en fulltidsstilling som bærekraftansvarlig. - Det er utrolig spennende at jeg får muligheten til å ta mitt engasjement for bærekraft til en helt ny arena, forteller nyansatte Thomas Eide Wennesland.

Haugesund Sparebank har vært Miljøfyrtårn helt siden 2009, og har i lengre tid hatt fokus på bærekraft. Nå har de tatt engasjementet et skritt videre ved å ansette en egen bærekraftansvarlig.

Thomas Eide Wennesland stortrives i sin nye jobb, og er allerede godt i gang med det viktige arbeidet.

På fritiden er trebarnsfaren fra Kristiansand like opptatt av bærekraft som på jobb. Thomas bruker stort sett sykkel, dyrker grønnsaker til eget forbruk og kjøper brukt hvis mulig.

– Bærekraft er noe som preger livet mitt. Jeg prøver jo å inspirere ungene mine, men det hender at de erter meg litt, sier han og ler.

Familien på fem tilbringer mye tid ute i naturen.

– Vi er veldig glad i friluftsliv og ski. Klatring og fjellturer står høyt på lista over interesser, forteller han.

STORTRIVES I NY JOBB: Thomas Eide Wennesland er veldig inspirert av lokalbankens store satsing på bærekraft.

Noe som må tas fatt på

Thomas mener at det vil være et fortrinn i næringslivet at man har startet tidlig med bærekraft. Det vil komme en stadig økende regulering på området.

– Det er viktig å forstå at ved å ikke gjøre noe i bærekraftig retning, så løper man en større risiko. Bedrifter bør se mulighetene som ligger i det å bli mer bærekraftig, påpeker han.

Et tydelig signal

Etter 9 år som lektor innen samfunnsfag, geografi og politikk på Vardafjell videregående skole, så var tiden inne for å satse på en jobb innen bærekraft.

At det skulle bli i en bank kom litt overraskende på Thomas, men han har ikke sett seg tilbake.

– Vi fikk til masse bra miljøarbeid på skolen. Jeg ønsket å bruke min bakgrunn som pedagog i en ny jobb, med fullt fokus på bærekraft, opplyser han.

Det var mange grunner til at Thomas søkte og takket ja til stillingen.

– Det at en lokalbank lyser ut en fulltidsstilling innen bærekraft, er et tydelig signal om at dette er et satsingsområde. Det inspirerte meg. Dessuten er jeg imponert over det som allerede er gjort. Stillingen er også såpass åpen at jeg kan være med å forme innholdet, forteller han engasjert.

Smile, Outerwear, Eye, Beard, Sleeve, Collar

Jeg fikk med en gang inntrykk av at ledelsen i banken virkelig ville noe med bærekraftstrategien sin. Det var viktig for meg.

Thomas Eide Wennesland,

Bærekraftsansvarlig i Haugesund Sparebank

Mye å sette seg inn i

Så langt har dagene vært både travle og hyggelige. Det er nemlig mye å sette seg inn i av regler og krav som banker er underlagt. Thomas trives med å utfordre seg selv.

– Jeg kunne bærekraft, men jeg kunne ikke finans. Jeg har blitt godt mottatt og fått masse hyggelige kollegaer. Jeg arbeider med alt fra ESG-rapportering til internt bærekraftsarbeid, samt ut mot kunder og samarbeidspartnere. Jeg får i stor grad brukt erfaringene jeg har som formidler, sier han.

Thomas har allerede holdt flere foredrag, medvirket til arrangementer og vært med på å lansere bankens nye bærekraftpris. Haugesund Sparebank har også opprettet en egen bærekraftkomité.

– Jeg ledet en workshop med de ansatte, hvor jeg fikk følelsen av at bærekraft er noe som prioriteres. Det skal ligge under huden på organisasjonen. Det er et privilegium at alle står sammen om dette, forteller han stolt.

HANDLER OM MULIGHETER: Thomas Eide Wennesland mener at det ligger mange muligheter for økt livskvalitet i bærekraft.

Ikke bare restriksjoner

Thomas er opptatt av at bærekraft ikke bare skal dreie seg om restriksjoner. Det handler om å leve på en måte som ikke ødelegger fremtiden, men også om muligheter.

– Bærekraft handler også om en mulighet til å skape et mer inkluderende samfunn. Det er tre dimensjoner som henger sammen, nemlig det sosiale, miljøet og økonomien. Hvis vi spiller på lag med hverandre og miljøet, så vil vi også få bedre livskvalitet, sier han.

Thomas trekker frem Bibliotekparken som et godt byeksempel. Han trekker også frem bruktbyttemarked som et annet godt eksempel. Dette skal banken også arrangere. Det er både sosialt og sørger for å dekke behov, uten å forbruke flere ressurser. 

– Vi vil lykkes i mye på Haugalandet hvis vi greier å skape inkluderende, sosiale rom - samtidig som vi ikke bygger ned naturen. Det gir en verdiskapning i form av økt biologisk mangfold, mer inkludering og større livskvalitet. Vi redder ikke verden med å dyrke en åkerlapp eller ha byttekveld, men det er en fin mulighet til å ha en sosial tilstelning med mening, fremhever han.

Sparebankmodellen bidrar til bærekraft

Thomas mener at den lokale sparebanken bygger på bærekraftige prinsipper.

– Det handler om det lokale, nære og personlige. Banken gir tilbake til lokalsamfunnet, og er med på å få samfunnet til å blomstre. Haugesund Sparebank støtter både breddeidrett og kulturliv, og dermed også den sosiale bærekraften.

Han tror at banken på mange måter kan være et forbilde.

–  Banker er veldig regulerte, og dermed også gode på styring, regler og krav. Klimaet vil endre seg og samfunnet vil dermed også endre seg, enten vi vil eller ikke. Da gjelder det å være rigget for fremtiden, noe banken har sterkt fokus på, påpeker han.

Bedrifter bør se mulighetene som ligger i det å bli mer bærekraftig, og ikke ta risikoen ved å bli hengende etter

Thomas Eide Wennesland,

Bærekraftsansvarlig i Haugesund Sparebank

Kommer med gode råd

Thomas mener at bankens kompetanse kan være svært nyttig for andre bedrifter på Haugalandet. 

– Haugesund Sparebank tilbyr blant annet grønne lån. Banken kan også være behjelpelige med på å belyse utfordringer, samt å se muligheter for økt lønnsomhet ved å satse på bærekraft. På sikt vil myndighetene stille krav både til bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Derfor er det viktig å starte jobben nå.

Han har tre gode råd til hvor man kan starte:

Kom i gang med

bærekraft:

 • Lag en strategi. Vit hvor du skal, hvorfor og hvordan. Gå for en retning som er tilpasset bedriften.
 • Involver ledelse og de ansatte. Man må ha med ledelsen for å gjennomføre, og uten de ansatte mister planen fotfeste.
 • Gjør bærekraft til noe hyggelig og gøy. Se på det som en sosial mulighet for bedriften.
People in nature, Smile, Plant, Cloud, Sky, Grass

Lanserer Bærekraftprisen

Et av initiativene som Haugesund Sparebank har tatt er å opprette Bærekraftprisen. Målet er å vise frem alt det gode arbeidet som bedrifter på Haugalandet og i Sunnhordland gjør på dette området.

– På denne måten kan vi samarbeide, inspirere og lære av hverandre. Det handler ikke om å være best, men sammen nå målet om å dra samfunnet i en litt bedre retning, sier Thomas.

Wheel, Bicycle, Product, Tire, Font

Positivt overrasket over alt som skjer

Responsen på Bærekraftprisen har vært veldig bra, og mange gode kandidater har dukket opp i nominasjonsprosessen. Det gjelder bedrifter og foretak i det private næringslivet, men også fra offentlig sektor.

– Det er en god bredde på kandidatene. Jeg er positivt overrasket over hvor mange gode tiltak som er iverksatt i distriktet. Det er veldig gøy, opplyser Wennesland.

Juryen består av engasjerte folk som kommer fra ulike steder i distriktet. Banken har også fått med seg eksterne jurymedlemmer med høy kompetanse på bærekraft. Både Simon Næsse, Karoline Sjøen Andersen og Ineke de Rezende bidrar med sin kunnskap.

Det er Thomas utrolig takknemlig for.

– De bidrar så godt og er kjempegira på Bærekraftprisen. Det er veldig inspirerende!

VISSTE DU AT....

Om Bærekraftprisen

 • Bærekraftprisen for Haugalandet og Sunnhordland skal fremheve lokale bedrifter og organisasjoner som viser vei, er bevisste samfunnsaktører, og motiverer andre aktører til å fokusere på bærekraft,
 • Haugesund Sparebank ønsker å rette fokuset mot bedrifter og organisasjoner som går foran og tørr å satse på bærekraft, enten det er gjennom sosial inkludering, tilrettelagt arbeid, grønn teknologi, gjenbruk eller gjennom andre bærekrafttiltak.
 • Haugesund Sparebank ønsker å hedre dette arbeidet med en årlig pris. Årets prisvinner vil bli avslørt i slutten av januar 2023. Vinneren vil motta et lokalprodusert trofé i tillegg til en pengepris på 50 000 kroner.
 • Kriterier for å kunne bli nominert:

  • Bidra positivt til bærekraftig utvikling
  • Være en bedrift eller en organisasjon
  • Være lokalt forankret på Haugalandet eller i Sunnhordland
  • Bidra til at Haugalandet og Sunnhordland er et godt sted å bo og leve
  • Ha en bærekraftig forretnings- eller driftsmodell

Samfunnet kan gå i en bedre retning

Personlig har Thomas tro på at samfunnet kan gå i en bedre retning.

– Flere og flere vil oppdage at kvalitet er viktigere enn kvantitet. Jeg merker at mye har allerede endret seg, og det er lettere å få ting gjort nå enn for fem år siden.

Personal computer, Table, Laptop, Wood, Window, Leisure

Les om bærekraft i banken:

Automotive design, Welder, Welding
Coastal and oceanic landforms, Water, Sky, Cloud, Bedrock, Terrain

Formidabel vekst – AutoStore vokser videre

AUTOSTORE

Norsk gass til Europa
– en suksesshistorie fra Haugalandet

GASSCO

Magne Lien

Kontaktperson i

Hardanger


Mobil: +47 958 29 279

Send e-post:

[email protected]

Kristine Røyrvik

Kontaktperson i

Kvinnherad


Mobil:+47 954 94 733

Send e-post:

[email protected]

Maria Hagland

Kontaktperson på

Haugalandet


Mobil: +47 465 20 005

Send: e-post:

[email protected]

Smile, Lip, Chin, Hand, Eyebrow, Shoulder, Eye, Mouth, Eyelash, Dress
Smile, Chin, Outerwear, Eyebrow, Coat, Sleeve, Iris, Gesture, Style, Black-and-white
Facial expression, Dress shirt, Hair, Forehead, Head, Lip, Chin, Eyebrow, Eye, Mouth

Kontakt oss

Har du spørsmål om Drivkraft? Kontakt oss gjerne.