Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Sykehuset med muligheter

Annonse fra Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus er et topp moderne sykehus med store muligheter for deg som ønsker en karriere innen helse. Enten du ønsker å bli sykepleier, ergoterapeut, lege, fysioterapeut, helsearbeider eller jobbe i en av våre mange støttefunksjoner.

La oss plassere Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) geografisk med en gang. Det er den nye og hvite sykehusbygningen som ligger rett nord for Haugesund Sykehus, og helt tett inntil Karmsundgata.

HSR skiller seg fra landets vanlige sykehus som har alle typer pasienter.

 -Vår primære oppgave er utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med revmatiske sykdommer og hudsykdommer. Vår revmakirurgiske og ortopediske avdeling gjør i tillegg protese- og leddoperasjoner. Vi har dessuten i oppgave å drive forskning, opplæring av pasienter og pårørende og utdanning av helsepersonell, sier Helge Ytterøy L’orange, som er rådgiver ved HSR.

Sykehuset dekker det revmatologiske behandlingstilbudet for pasienter i Helse Stavanger og Helse Fonna med cirka 550.000 innbyggere. Hudavdelingen dekker Helse Fonna med cirka 180.000 innbyggere.

- Vi bygger vår virksomhet på best tilgjengelige kunnskaper, og vi evaluerer og forbedrer våre tjenester løpende i samsvar med både brukernes og samfunnets behov. Sykehuset har ca 180 ansatte, inklusive datterselskapet Rehabilitering Vest AS, forteller Helge Ytterøy L’orange videre.


Marit Karine Nilsen

Behandler sår

En av dem som jobber på HSR er Marit Karine Nilsen. Hun er utdannet sykepleier, med videreutdanning i behandling og pleie av kroniske sår. I tillegg til sykepleierutdanningen har hun pedagogisk videreutdanning.

- Jobben min er variert og gir meg mulighet til faglig utvikling. Jeg er også aktivt med i behandlingen av ulike hudlidelser, sier hun.

 - Veiledning av og møte med mennesker med ulike hudlidelser er utviklende og inspirerende forteller hun, og legger til at faglig utvikling gjennom kurs og i møter med kollegaer fra hele landet er viktig for henne.

Hudpoliklinikken hvor Marit jobber, behandler alle typer hudsykdommer, og har rundt 18.000 konsultasjoner i året.

- Jeg synes jobben min er både krevende og spennende. Jeg er med på alt fra mindre operasjoner til biopsitakning, sier Marit Karine.

- Jeg har en flott jobb på hudpoliklinikken, avslutter hun.

Anne Sirnes Hagland

Hjelper pasientene tilbake i hverdagen

En annen profesjon på HSR er ergoterapi. Anne Sirnes Hagland er spesialergoterapeut. Det å gi pasienten en meningsfull hverdag, på tross av sykdom, er for henne en viktig motivasjon.

Anne forteller at hun som ergoterapeut har hovedfokus rettet mot mestring av nødvendige og ønskelige aktiviteter i hverdagen.

- Jeg hjelper pasientene til å finne en god balanse mellom ulike former for aktivitet, og bevisst fordeling av krefter vektlegges. Både hjem, arbeid og fritid er aktuelle områder å jobbe med, forteller hun.

Tiltakene tar sikte på å fremme aktivitet og deltakelse. Som ergoterapeut gir en blant annet råd om leddvern, ergonomi og tretthet.

Anne yter et bredt spekter av behandlinger som spenner fra individuelle samtaler, håndtreningsgrupper og veiledningsgrupper for inneliggende pasienter, via oppfølgning av opererte med tilpassing av ortose, veiledning i forhold til bruk av operert hånd, og instruksjon i håndøvelser poliklinisk.

Hun synes det er spennende og stimulerende å jobbe tett sammen med andre yrkesgrupper.
 - Det er spesielt motiverende å inngå i rehabiliteringsteam, sier Anne. 

Kne og hofter som byttes ut

En viktig profesjon for HSR er ortopedi. Sammen med team bestående av anestesilege, spesialsykepleiere og operasjonsteknikere bytter de ut slitte og skadde hofter, skuldre og knær med proteser. Øystein Skåden kom inn i revmakirurgisk og ortopedisk team i 2014, etter å ha skaffet seg bred erfaring.

Han er utdannet lege fra Semmelweis University of medicine i Budapest, hvor han ble uteksaminert i 2004. Deretter gikk han i turnus og senere jobbet han i marinen som løytnant og lege på K/S Svalbard.

Øystein Skåden

 - Jeg er spesielt interessert i fagutvikling og fornyelser innen ortopedifaget. Nå er jeg i gang med forberedelser til klinisk studie, hvor vi skal sammenligne to kneproteser med ulikt design. Målet er å sikre pasienter bedre proteser med større bevegelighet og lenger levetid i fremtiden, forklarer Øystein.

I servicetorget hos HSR strømmer fortsatt pasienter inn og ut dørene. Noen har alvorlige lidelser og trenger mye behandling, andre har mindre komplikasjoner. Fellesnevneren er at HSR gir dem behandling som gjør hverdagen bedre og livskvaliteten høyere.

- For de som tenker på en karriere innen helsevesenet, og vurderer utdanning innen helsesektoren, vil jeg si: Sjekk ut mulighetene her hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Det er så mange spennende muligheter i vidt forskjellige profesjoner, avslutter Helge Ytterøy L’orange.
Fakta

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus
HSR AS er en privat, ideell institusjon som har driftsavtale med Helse Vest. Sykehuset er heleid av Haugesund Sanitetsforening og er medlem av Hovedorganisasjonen Virke

Nøkkeltall for 2018
30.351 polikliniske konsultasjoner, hvorav
- 17.772 ved hudpoliklinikken
- 6.994 ved revmatologisk poliklinikk
- 3.486 ved revmakirurgisk seksjon
- 2.099 ved infusjonsbehandling

944 operasjoner hvorav
- 555 dagkirurgiske
- 389 operasjoner med innleggelse

121 fastansatte (2017), hvorav
- 106 kvinner
- 15 menn

Omsetning (2017) NOK 169.066.770

Årsresultat (2017) NOK 2.102.853

Redaksjonen i Haugesunds Avis har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet