Personalia

Gerd Marit og Tor Sigurd Selvåg jubilerer
Gerd Marit og Tor Sigurd Selvåg jubilerer
Aud Berit og Steinar Kristoffersen jubilerer
Aud Berit og Steinar Kristoffersen jubilerer
Yiguang og Nils Nilssen jubilerer
Yiguang og Nils Nilssen jubilerer
Jan og Inger Sevland jubilerer
Jan og Inger Sevland jubilerer
Jofrid og Terje Eljervik jubilerer
Jofrid og Terje Eljervik jubilerer
Judith og KJell Furdal jubilerer
Judith og KJell Furdal jubilerer
Bjørg og Ola A. Bådsvik jubilerer
Bjørg og Ola A. Bådsvik jubilerer
Ingrid og Einar Sunde jubilerer
Ingrid og Einar Sunde jubilerer
Susanne og Geir Ove Nyrud jubilerer
Susanne og Geir Ove Nyrud jubilerer
Kari-Marie Høyvik Holmstrøm jubilerer
Kari-Marie Høyvik Holmstrøm jubilerer
Irene Austreimog Øystein Austreim jubilerer
Irene Austreimog Øystein Austreim jubilerer
Irene og Øystein Austreim jubilerer
Irene og Øystein Austreim jubilerer