Personalia

Sannah Torgersen er 3 år
Sannah Torgersen er 3 år
Andreas S. Sjursen er 7 år
Andreas S. Sjursen er 7 år
Angela Berg Haaland er 9 år
Angela Berg Haaland er 9 år
Hermine Losvik Dahle er 12 år
Hermine Losvik Dahle er 12 år
Thomas Aanerud er 42 år
Thomas Aanerud er 42 år
Tonje Vandli Berentsen er 28 år
Tonje Vandli Berentsen er 28 år
Anne Karin Stensland er 25 år
Anne Karin Stensland er 25 år
Sofie Kaldheim Frette er 7 år
Sofie Kaldheim Frette er 7 år
Tiril Førland Ullvang er 4 år
Tiril Førland Ullvang er 4 år
Sigurd Klaussen Erland er 2 år
Sigurd Klaussen Erland er 2 år
Alexandra Kråkevik er 10 år
Alexandra Kråkevik er 10 år
Madelen Eide er 3 år
Madelen Eide er 3 år