Personalia

Sølvi helen Førland = ♥
Sølvi helen Førland = ♥
Frode Knutsen = ♥
Frode Knutsen = ♥
Helge Arild Leknes = ♥
Helge Arild Leknes = ♥
Bernhard Endseth Nerland = ♥
Bernhard Endseth Nerland = ♥
Kay Rune Eriksen = ♥
Kay Rune Eriksen = ♥
Sander = ♥
Sander = ♥
Sol Samland = ♥
Sol Samland = ♥
Christian Wathne Nordal = ♥
Christian Wathne Nordal = ♥
Annette Hammer = ♥
Annette Hammer = ♥
Jeaneth Mannes = ♥
Jeaneth Mannes = ♥
Trond Gravdal = ♥
Trond Gravdal = ♥
Veronica Eikesdal Gravdal = ♥
Veronica Eikesdal Gravdal = ♥