Viste støtte til de 218 permitterte: – Vi savner dem alle sammen

Hotellet har bare 12 ansatte som ikke er permittert, og mellom 10 og 15 prosent belegg.