- Uten sperrer for sin straffbare aktivitet

Allerede for fem år siden betegnet retten 25-åringens handlemønster som ekstremt, uten sperrer for sin straffbare aktivitet. I en ny dom slår retten fast at dette gjelder fremdeles.