Vurderer å anke vindkraftvedtak: – Har skapt store vanskeligheter for oss

14 vindmøller skulle bygges i Dalbygda i Skjoldastraumen. Så sa NVE nei til ønsket om forlenget frist. Nå vurderes en anke.