Vurderer å flytte politikerne til idrettshall

Ordfører vil samle politikerne til tross for korona-restriksjoner.